Politica de confidențialitate

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protejarea intimității Dvs. la utilizarea paginii noastre web www.magaziniasitex.ro este deosebit de importantă pentru noi. De aceea, în continuare, vă informăm în detaliu cu privire la politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și a datelor anonime in lumina prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul UE 2016/679” sau “GDPR”) și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
Prezenta politică de utilizare a datelor cu caracter personal prezintă politicile și procedurile privind informațiile pe care le prelucrăm de la sau despre reprezentanții clienților noștri si despre clienții noștri persoane fizice și despre utilizarea produselor și serviciilor noastre.
S.C. IASITEX S.A., societate pe acțiuni organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Iași, B-dul Primăverii, nr. 2, România, cod 700189, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J22/255/1991, cod unic de înregistrare RO 1957058, număr de telefon 0232.436.760, fax 0232.246.063 și adresă de e-mail office@iasitex.ro. în calitate de Operator (denumit în continuare „Operator”) intenționează să vă ofere un nivel adecvat de confort și încredere în modul în care prelucrăm și protejăm informațiile pe care le colectăm.

1. Modalitatea de utilizare a datelor cu caracter personal vizate

În această secțiune veți regăsi informații despre:
1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;
2. Sursa din care provin datele cu caracter personal, în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute direct de la persoana vizată;
În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:
Când plasați o comandă pe platforma www.magaziniasitex.ro, ne furnizați informații precum:
– produsul dorit,
– numele si prenumele,
– adresa de livrare,
– detalii de facturare,
– oraș,
– cod poștal,
– număr de telefon,
– metoda de plată,
– IP-ul computerului de pe care se accesează platforma www.magaziniasitex.ro, etc.
Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul Dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web sau, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. In acest sens străduim să menținem website-ul ușor de folosit și cu informații considerate relevante de către utilizatori.
Astfel, folosim o tehnologie care să poată colecta, procesa și sorta informația referitoare la modul în care website-ul nostru este utilizat. Colectăm această informație cu ajutorul cookie-urilor. Un „cookie” este un mic fișier text care este salvat în computerul dumneavoastră. Concret, acest lucru înseamnă că website-ul nostru „ține minte” dacă îl vizitați de mai multe ori, iar noi putem obține statistici care ne spun cum folosesc utilizatorii website-ul nostru.
Folosim cookie-urile de la Google Analytics. Acestea ne ajută să știm ce secțiuni ale website-ului accesați atunci când vizitați platforma www.magaziniasitex.ro.
Puteți șterge cookie-urile din browser în orice moment. Țineți cont, însă, de faptul că setând browser-ul să nu accepte cookie-uri, nu veți avea acces la anumite secțiuni de pe platforma www.magaziniasitex.ro.
Pentru evitarea oricărui dubiu, precizam că nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.
Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal se aplică datelor colectate prin intermediul paginii web.
Operatorul nu își asumă răspunderea pentru datele colectate de alte site-uri / portaluri accesate de Dvs. concomitent sau prin intermediul link-urilor accesate de pe portalul nostru.
Sursa datelor cu caracter personal procesate o reprezintă persoana vizată.

2. Scopurile și temeiurile prelucrării

2.1. Prestarea serviciilor www.magaziniasitex.ro în beneficiul dvs.
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
a. crearea și administrarea contului în cadrul platformei www.magaziniasitex.ro;
b. prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
c. soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
d. returnarea produselor conform prevederilor legale;
e. rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
f. asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la comenzile Dvs. sau la bunurile și serviciile Operatorului sau ale partenerilor săi (daca e cazul).
Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Operator și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.
2.2. Pentru activități de marketing
Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail, [sms]) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate in secțiunea “Coșul meu” sau ați arătat interes să le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piața si sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.
În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:
– Modificarea setărilor din contul de client;
– Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin
– Contactarea www.magaziniasitex.ro folosind detaliile de contact descrise mai sus.
În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.
2.3. Pentru apărarea intereselor noastre legitime
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:
 Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei www.magaziniasitex.ro față de atacuri cibernetice:
 Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.
De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă ăn aceasta materie.

3. Transferul de date cu caracter personal

Datele persoanelor vizate nu vor fi transferate în alte state. Facilitățile de găzduire pentru website-ul nostru sunt situate în România.
După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:
– societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca IASITEX S.A., partenerilor IASITEX S.A., furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de plată/bancare, furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing, furnizorilor de servicii de cercetare de piață, furnizorilor de servicii IT, altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor noastre.
Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.
În afara celor de mai sus, datele nu vor fi transmise către alți terți (precum baze de date de marketing sau companii de marketing direct). În plus față de dezvăluirile menționate mai sus, putem divulga către autorități datele Dvs. personale în cazul în care această divulgare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale altei persoane fizice. De asemenea, putem divulga datele Dvs. personale în cazul în care această divulgare este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, fie în cadrul procedurilor judiciare, fie în cadrul unei proceduri administrative sau extrajudiciare.

4. Retenția datelor cu caracter personal

Vom păstra datele Dvs. cu caracter personal atât cât va fi necesar, pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate la punctul 1 de mai sus si pentru asigurarea drepturilor legale ale Operatorului, doar dacă o perioadă mai lungă de timp nu este solicitată prin lege.
Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din această secțiune, putem să vă păstrăm datele Dvs. cu caracter personal atunci când stocarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane fizice.
După încetarea operațiunilor de prelucrare, datele Dvs. cu caracter personal vor fi distruse prin procedee care nu permit reconstituirea acestora sau vor fi anonimizate.

5. Amendamente

Urmare a modificărilor legislative sau a intervenirii unor situații noi din punct de vedere operațional, este posibil să actualizăm periodic această politică, publicând o nouă versiune pe website-ul nostru, astfel încât politica de prelucrare a datelor cu caracter personal să fie aliniată cerințelor legale.
Vă vom notifica modificările aduse acestei politici prin e-mail sau prin celelalte cai de comunicare stabilite. În același timp, vă recomandăm să verificați ocazional această pagină, pentru a vă asigura că ați luat cunoștință de ultima versiune a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

6. Drepturile Dvs.

În această secțiune am rezumat drepturile pe care le aveți în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Unele drepturi sunt complexe și nu toate detaliile au fost incluse în rezumatele noastre. În consecință, vă recomandăm să citiți legile și îndrumările relevante din partea autorității de reglementare pentru o explicație completă a acestor drepturi.
Principalele Dvs. drepturi în temeiul legii privind protecția datelor cu caracter personal sunt:
a) Dreptul de acces – dreptul de a obține din partea Operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, împreună cu anumite informații suplimentare. Aceste informații suplimentare includ detalii privind scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii datelor cu caracter personal. Dacă drepturile și libertățile celorlalți nu sunt afectate, vă vom furniza o copie a datelor Dvs. personale. Prima copie va fi furnizată gratuit, dar copiile suplimentare pot fi supuse unei taxe rezonabile, bazată pe costurile administrative.
b) Dreptul la rectificare – dreptul de a obține de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
c) Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obține din partea Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazurile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste circumstanțe includ:
1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
2) vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea bazată pe consimțământ;
3) vă opuneți prelucrării în conformitate cu anumite norme din legislația aplicabilă privind protecția datelor;
4) prelucrarea este în scopuri de marketing direct;
5) datele cu caracter personal au fost procesate ilegal.
Cu toate acestea, există excluderi ale dreptului de ștergere, în măsura în care prelucrarea este necesară:
1) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și la informare;
2) pentru respectarea unei obligații legale; sau
3) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.
d) Dreptul de a obține restricționarea prelucrării – dreptul de a obține din partea Operatorului restricționarea prelucrării în cazurile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste circumstanțe includ:
1) contestați acuratețea datelor cu caracter personal;
2) prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii;
3) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de date personale pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
4) v-ați opus procesării.
În cazul în care prelucrarea a fost restricționată pe această bază, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul Dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
e) Dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune prelucrării, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri.
Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor Dvs. personale în scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea în scopuri de marketing direct). Dacă faceți o astfel de obiecție, vom înceta să prelucrăm datele dvs. personale în acest scop.
f) Dreptul la portabilitate – dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat Operatorului într-un format structurat şi aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, în condițiile expres prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal;
Puteți obține o copie a informațiilor stocate, în vederea portarii acestora, adresând o solicitare prin e-mail către adresa de mai jos.
g) Dreptul de a depune plângere către Operator, în faţa autorității de supraveghere si in fata justiției și
h) Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările care se întemeiază pe acesta.
Vă puteți exercita oricare dintre drepturile în legătură cu datele Dvs. personale prin oricare din următoarele modalități: transmiterea unei notificări scrise, în format fizic adresată către S.C. IASITEX S.A la adresa Iași, B-dul Primăverii, nr. 2, România, cod 700189, la numărul de telefon 0232.436.760, fax 0232.246.063 și adresă de e-mail: office@iasitex.ro

6. Actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: office@iasitex.ro.
Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

7. Securitatea datelor

a) Identificarea și autentificarea. Operatorul își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele legale. Accesul la datele cu caracter personal este permis doar personalului autorizat, fiind acordat printr-o persoană desemnată special în acest scop, care acționează numai în temeiul instrucțiunilor primite de la Operator.
b) Persoanele împuternicite au acces la datele cu caracter personal în baza parolelor. Sunt implementate măsuri de administrare a parolelor și măsuri de control, inclusiv prin lungimea minimă a parolei, precum și obligația de a schimba periodic parolele și de a nu refolosi vechile parole. Toate parolele sunt tratate ca informații sensibile și confidențiale.
c) Colectarea datelor. Datele cu caracter personal sunt colectate și introduse în baza de date prin persoane special desemnate în acest sens.
d) Accesul în clădire și computerele. Clădirea este păzită de personal calificat și supravegheată video. Folosirea computerelor este supusă autentificării în baza parolelor folosite.
e) Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in același timp redundanța datelor.
f) Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal include următoarele:
1) Toate echipamentele și resursele electronice sunt protejate în mod corespunzător. Accesul la acestea este permis doar persoanelor autorizate.
2) Personalul autorizat a fost instruit să nu lase computerele nesupravegheate atâta timp cât sunt în funcțiune și conectate la o anumită aplicație. Operatorul a implementat soluții și dispozitive de supraveghere a accesului la computer, cum ar fi protecția parolată.
Noi încercăm să ne asigurăm că incidentele de securitate a datelor se detectează într-un stadiu timpuriu și vi se raportează imediat dumneavoastră sau autorității de supraveghere competente, incluzând categoriile respective de date.
Operatorul nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduită baza de date care conține aceste date. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

8. Protecția informațiilor personale ale minorilor

Pagina web www.magaziniasitex.ro este un website de audiență generală și nu colectează date personale de la minori. Politica noastră nu este aceea de a colecta sau păstra în mod intenționat datele referitoare la persoanele minore.

9. Module Cookies

Modulele cookie sunt mici fișiere de text stocate în browser-ul utilizatorului pentru a strânge date per ansamblu.
Pentru a ne asigura că site-ul nostru funcționează corespunzător și pentru a facilita navigarea pe site, noi putem folosi cookies funcționale – Session cookies care sunt stocați în memoria temporară și care se șterg automat atunci când închideți browser-ul dumneavoastră.
Cu excepția IP-ului, cookie-urile utilizate de Operator nu colectează informații cu caracter personal, cum ar fi numele Dvs. sau adresa de e-mail. În plus, cele mai multe browser-e permit utilizatorilor să respingă cookies. Totuși, în anumite situații, vizitatorilor li se poate refuza accesul la anumite secțiuni ale site-ului nostru, în cazul în care browser-ele lor sunt setate să respingă cookies.

10. Date de contact

Ne puteți contacta prin oricare din următoarele modalități:
1) prin poștă, la adresa poștală „S.C. IASITEX S.A., Iași, B-dul Primăverii nr. 2, cod 700189”;
2) prin telefon, la 0232.436.760
3) la adresa de e-mail office@iasitex.ro
Puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal al Operatorului la următoarele coordonate:
1) prin telefon, la 0771.654.105
2) la adresa de e-mail dcp@iasitex.ro

Cu stimă,
Echipa S.C. IASITEX S.A.